Nieuws

Taskforce Rookvrije Start Noord-Limburg... Lees verder
PUUR... Lees verder

Intervisie voor doktersassistenten

IMG_1889“Ik heb mijn collega beter leren begrijpen”. “Het voelt prettig en vertrouwd om tijdens intervisie dilemma’s te delen” en “Wij zijn als team naar elkaar toe gegroeid”. Een aantal markante uitspraken van doktersassistenten na een serie intervisiebijeenkomsten die ik onlangs heb mogen begeleiden.

Wat is intervisie?
Intervisie is een gestuurd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in het hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. Doel is dat de deskundigheid van de deelnemers wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbeterd. Het is een structurele manier om dilemma’s in de praktijk van de doktersassistente bespreekbaar te maken en oplossingen met elkaar te delen. Dat vraagt om een zorgvuldige en bekwame begeleiding door een intervisiebegeleider, die zorgdraagt voor een open sfeer en onderling vertrouwen.

Wat maakt intervisie zo waardevol?
Als doktersassistente sta je in de frontlinie; ben je een onmisbare schakel in het team en eerste aanspreekpunt voor de patiënten. Veelal werk je in een multidisciplinair team en is de eigen taak en verantwoordelijkheid groter; het vak van doktersassistente is enorm gegroeid. En daar bovenop komen nog eens de regelmatige veranderingen in de zorg.
Dat maakt dat de druk hoog kan zijn; soms te hoog. Een incident, miscommunicatie, onplezierige werksfeer zijn het gevolg. Intervisie is dan een waardevolle reflectie en helpt je heel praktisch om ervaringen te uiten en in deze match verbeterideeën en oplossingen van je collega’s te horen. Zo leer je en maak je gebruik van elkaars kennis en inzicht. Dit is een proces naar persoonlijke en professionele ontwikkeling in een herkenbare, veilige en open leeromgeving.

Echt praktijkleren
Met intervisie versterk je de volgende competenties, die binnen het beroepscompetentieprofiel van doktersassistent vallen:
• Samenwerken: Leren om problemen vroeg te signaleren en hiermee om te gaan. Je bent in staat om feedback te geven en om jezelf te zien als een lid van een (multidisciplinair) team.
• Communicatie: Je verbetert je vaardigheid in de omgang met lastige patiënten, teamleden en andere moeilijke praktijksituaties. Dit heeft een positief effect op anderen en uiteindelijk op de uitstraling van de praktijk.
• Professionaliteit: Naast respect voor (inbreng van) patiënten, collega’s en andere behandelaars met andere achtergronden, normen en waarden, krijg je ook oog voor je eigen normen en waarden (zelfreflectie). Je schept meer kansen om met plezier en overtuiging te werken. Ook brengt het meer rendement en wellicht minder ziekteverzuim. Je gaat bewuster om met jouw grenzen.

Aan de slag
Het initiatief naar intervisie werkt het sterkst wanneer je dat zelf wil. Je verzamelt dan een groep van 4-8 deelnemers/collega’s uit je eigen praktijk (of uit verschillende praktijken) of meld je individuele belangstelling bij Aesculaap. In een groep ga je onder aansturing van de begeleider aan de slag. We werken aan intervisie in 6 bijeenkomsten van elk 2 uur, verdeeld over 9-12 maanden. Per sessie worden telkens 2 casussen besproken, die jullie om en om inbrengen. Er is aandacht voor iedereen. De intervisie kan in jouw praktijk plaatsvinden of op een vooraf geplande locatie in Limburg.

Wie begeleidt?
Linda de Boer-Hendriks is zelfstandig ondernemend medisch assistente. Zij begeleidt mensen persoonlijk naar een betere leefstijl (gekwalificeerd Stoppen-Met-Roken-begeleider). Zij werkt samen met tal van disciplines vooral uit de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg en is gediplomeerd intervisiebegeleider (NHG/NVDA).

Voor wie en meer weten?
Voor doktersassistenten in elk werkveld van de gezondheidszorg. Wil je eerst meer weten, persoonlijke informatie of meteen starten met begeleide intervisie, bel mij

Linda de Boer-Hendriks, 06-30406691.