Nieuws

Taskforce Rookvrije Start Noord-Limburg... Lees verder
PUUR... Lees verder

BodyCoach

BodyCoach

Er wordt door mensen, met alle goede bedoelingen, heel wat geprobeerd om op een passend gewicht te komen en te blijven. De risico’s van overgewicht kennen zij wel. Vaak zegt men dat het ‘tussen de oren zit’. En juist daarin brengen we besef voor en met mensen naar een blijvend en zeker resultaat. Ik ben die BodyCoach die u begeleidt op weg naar een eigen blijvend op gewicht en veel meer dan dat…

 

• Vindt u het moeilijk in gewicht te minderen?
• Doe een kleine test
• Overgewicht kan leiden tot obesitas
• Wat is een gezond gewicht?
• Aesculaap helpt en leert in gewicht te minderen én vol te houden
• Programma van veranderen doet verminderen
• Wie begeleidt?
• Voor wie en meer weten?

 


Vindt u het moeilijk uw gewicht te minderen?

De meeste mensen weten wel dat overgewicht ongezond is. Velen weten ook wel welke verbeterpunten er zijn. Toch vinden veel mensen het moeilijk om in gewicht te minderen. En vooral het volhouden van een gezond gewicht. Afvallen is meer dan alleen maar diëten en bewegen. Er is vaak meer nodig. Een leefstijlverandering, mentale steun en begeleiding. Dat maakt het verschil tussen afvallen én volhouden.


Doe een kleine test

Ik vind het moeilijk om in gewicht te minderen? Ja Nee
Ik heb vaker (door mijn overgewicht) geen energie om iets te ondernemen? Ja Nee
Heeft u al meerdere pogingen ondernomen om af te vallen? Ja Nee
Vindt u het moeilijk om een gezonde leefstijl in te passen in uw dagritme? Ja Nee
Heeft een arts u al eens gewezen op uw overgewicht? Ja Nee
Tobt u regelmatig over uw overgewicht? Ja Nee
Die zakenlunch, daar kan ik toch niet omheen? Ja Nee
Valt u na een paar maanden terug naar uw oude gewicht? Ja Nee

Wanneer u al 2 van deze vragen met Ja heeft beantwoord, dan is het zeker de moeite waard om contact op te nemen. Bel mij en ik geef als Bodycoach graag een toelichting en enkele tips naar Werken naar een gezond gewicht.


Licht overgewicht kan leiden tot obesitas

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de volwassenen in Nederland overgewicht heeft. Zij hebben een Body Mass Index (BMI) vanaf 25 (kg/mm2) en meer. Van obesitas is sprake wanneer een BMI van meer dan 30 (kg/mm2) gemeten is. Naast het bepalen van de BMI, is de beoordeling van de buikomvang een essentiële aanvulling.

Voelt u de ongemakken van licht overgewicht, zoals: minder goed kunnen bewegen, slechtere lichamelijke conditie, niet lekker in uw vel zitten, schaamte, kleren die niet meer passen? Weet dat licht overgewicht kan leiden tot obesitas. Obesitas verhoogt het gezondheidsrisico en kan onder andere leiden tot aandoeningen die de levensverwachting beïnvloeden, zoals: hart- en vaatziekten, diabetes type 2. Maar ook aandoeningen die de kwaliteit van leven beïnvloeden zoals slaapapneu en chronische gewrichtsklachten.

De manier waarop u omgaat met uw gewicht (vooral uw gedachten en leefstijlgewoonten) bepalen zelfs of licht overgewicht zal leiden tot obesitas. Veranderen van uw leefstijl maakt dat u een vicieuze cirkel doorbreekt en gezondheidswinst maakt.


Wat is een gezond gewicht?

Een gezond of goed gewicht hangt af van lengte en geslacht, leefstijl en plaatsen waar vet zich ophoopt. De Body Mass Index (BMI) is een eenvoudige rekenformule waarmee u snel kunt uitrekenen of u een gezond gewicht heeft. Het werkt als volgt:

Uw gewicht in kilo’s, gedeeld door uw lengte in meters, en de uitkomst nog eens gedeeld door uw lengte in meters. Voorbeeld: 74kg : 1,70m : 1,70m = 25,6. De BMI is dus 25,6.
Daarnaast geeft de bepaling van buikomvang aanvullende informatie, in combinatie met BMI.
Classificatie van BMI en buikomvang bij volwassenen


Aesculaap helpt en leert in gewicht te minderen en vol te houden

Gezonde voeding, matig alcoholgebruik, dagelijks minimaal 30 minuten matig intensief  bewegen en niet roken zijn aspecten die bij een gezonde leefstijl horen. Echter geen motivatie hebben om te bewegen, de verleidingen van de snelle hap niet kunnen weerstaan, geen tijd nemen om te ont-stressen, uitstellen van doelen, emoties, zijn vervelende ingrediënten om in een vicieuze cirkel van overgewicht te blijven hangen. U heeft het gevoel dat u er zelf niet meer uit komt. Het veranderen naar een nieuwe leefstijl (gezond eten, slim bewegen en bewust gedrag) is een uitstekende weg naar een gezond gewicht. En daar helpen we u naar toe. We maken stappen en de volgende aspecten komen vanzelf telkens aan de orde:

• Het bepalen van het BMI en buikomvang
• Huidige eet-, beweeg- en leefpatroon in beeld
• Luisteren naar uw gewoonten en moeilijkheden
• Haalbare doelen vastleggen
• Ombuigen van hinderende gedachten
• Aanleren van nieuwe leefstijl
• Leren zien en omgaan met valkuilen
• Controleren en coachen naar een gezond gewicht
• Successen vieren
• Technieken om vol te houden.
En dan… trots op gezond gewicht.

Het is essentieel om een haalbaar doel te bereiken en te kunnen volhouden. Zo kan bijvoorbeeld een gewichtsvermindering van 5 tot 10% bij volwassenen met obesitas al een aanzienlijke gezondheidswinst opleveren.


Programma van veranderen doet verminderen

Het bodycoach-programma is een actief en persoonlijk proces. Een ‘op maat’-begeleiding waarbij motivatie en actieve inzet van uzelf, voor een groot deel het succes naar een haalbaar gezond gewicht maakt.

Ons programma is met name gericht op uw leefstijl- en gedragsverandering, hulp en coaching. Bewust worden van oude gewoontes en belemmerende gedachten, deze leren ombuigen naar nieuwe inzichten en gedrag, staat centraal. Daaraan samen werken is minstens zo belangrijk dan het werk van een bewegingstherapeut en/of een voedingsdeskundige. We kunnen niet zonder elkaar resultaten bereiken. Aesculaap steunt de inbreng en adviezen van deze deskundigen. Wij integreren deze van harte in onze werkwijze met u.

Het proces van leefstijlverandering vraagt meerdere gesprekken om succesvol te zijn. De begeleiding duurt daarom 6 maanden en bestaat uit 10 persoonlijke gesprekken en meetmomenten, thuisopdrachten, telefonische contacten tussendoor. Alles aangepast op de persoonlijke omstandigheden van u en het moment. Dit eerste deel van het Bodycoachprogramma omvat daarmee 9 uren begeleiding.

Daarop volgend ontmoeten we elkaar iedere maand extra gedurende 6 maanden. In totaal omvat dit tweede deel van onze begeleiding en nazorg 4,5 uur. Zo ontstaat een aanbevolen totale begeleiding van minimaal één jaar. En die duur is nodig om niet alleen te werken naar een gezond gewicht, maar ook om u op een gezond gewicht te houden!


Wie begeleidt?

De persoonlijke intensieve begeleiding wordt uitgevoerd door Linda de Boer-Hendriks. Zij heeft een medische achtergrond en is geschoold op het gebied van Cardio Vasculair Risico Management (CVRM). Daarnaast heeft zij diverse scholingen en trainingen gevolgd in motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragsverandering. Naast deze Bodycoach-begeleiding, begeleidt zij ook succesvol mensen naar een gezonde leefstijl in Lekker Slapen en is zij gekwalificeerd begeleider in Stoppen Met Roken. Aesculaap werkt door heel Limburg; de Bodycoach-begeleiding vindt dus plaats bij u in de buurt, zelfs binnen uw gemeente.


Voor wie en meer weten?

Voor iedereen die meer dan 2 vragen hierboven met Ja beantwoordde is de Bodycoach een waardevol programma. En ook voor iedereen die enige hulp bij gewichtsvermindering wenst. Voor mensen die een gezondere eet-, beweeg- en leefstijl willen leren en werken naar een gezond gewicht.

Wilt u eerst meer weten, persoonlijke informatie, tips of meteen starten met Bodycoachbegeleiding:
Aesculaap Medische Assistentie
Linda de Boer
Mobiel: 06-30 40 66 91
Mail: info@aesculaap-ma.nl